АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын ажил мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн үнэ цэнийг бүрдүүлэх, мэргэжлийн шударга өрсөлдөөн бий болгох, тэдгээрийг дэмжиж урамшуулах зорилгоор “Ажил, мэргэжлийн уралдаан”-ыг 2021 оны 12 дугаар сарын 06, 07-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Уралдааныг ерөнхий онолын мэдлэг, баримт бичиг боловсруулах болон эрх зүйн бодлого, түргэн бичилт, эсээ бичих болон илтгэх чадварыг сорьсон 5 үе шаттайгаар зохион байгуулж, Тэргүүн байранд мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтэн И.Бадамцэцэг, дэд байранд шүүгчийн туслах Ц.Даваасүрэн, гутгаар байранд шүүгчийн туслах М.Хүрэлбаатар нар шалгарч, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулав.