Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн Тамгын газрын 2022 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Илтгэх ур чадвар” сэдэвт сургалтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав.

Энэ удаагийн сургалтыг Наза академийн сургагч багш А.Түвшинбаяр удирдан явууллаа.

Мөн сургалтын төгсгөлд тус шүүхийн Тамгын газрын Ёс зүйн зөвлөлийн шүүхийн захиргааны ажилтнуудын харилцаа, хандлага, ёс зүйн талаарх санал асуулга, судалгааны үр дүнг танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлын талаар хэлэлцсэн.