Шүүхийн шийдвэрийн тойм

ХОХИРОГЧ НАС БАРСНААС ГЭМ ХОР УЧРУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ГЭМ БУРУУТАЙ ЭТГЭЭД ТӨЛНӨ

Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2022/ДШМ/29 дугаар магадлал

Шийдвэрийн тойм: №01 2023.01.10

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

Иргэн Н нь согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ Б-ийн баруун гарын тохойн дотор хэсэгт заазуураар цохиж амь насыг нь хохироосон гэмт хэрэгт холбогджээ.

Прокуророос Н-ийг хүнийг алах гэмт хэрэг үйлдсэн хэмээн яллах дүгнэлт үйлдэн хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн байна.

Анхан шатны шүүх Н-ийг “Хүнийг алах” гэмт хэргийг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож,  10 жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэж, Н-ээс талийгаачийн насанд хүрээгүй 3 хүүхдийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэмжийн зөрүүд хүүхэд тус бүрт сар болгон ...төгрөгийг гаргуулан олгохоор шийдвэрлэжээ.

Хохирогчийн өмгөөлөгч “амь хохирогчийг бүлэглэн зодож бие махбодод нь гэмтэл учруулсан” гэх үндэслэлээр хэргийг прокурорт буцаах тухай, хохирогчийн эхнэр нь 3 хүүхдийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэмжийн зөрүүг талийгаачийн авч байсан цалингийн хэмжээнээс тооцож гаргуулахаар тус тус гомдол гаргасан.

Давж заалдах шатны шүүх хэргийг гомдлын дагуу хянан хэлэлцээд хэргийг прокурорт буцаах тухай гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож, харин хохирогчийн эхнэрийн гаргасан гомдлыг хангах үндэслэлтэй гэж үзэв.

Учир нь, анхан шатны шүүх нь нас барагчийн сарын цалин хөлс, орлогын дунджийг 2022.01.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж буй “Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам”-ыг баримталж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн нийт хугацаагаар тооцсон нь хуулийг буруу хэрэглэсэн. Зүй нь гэмт хэрэг гарах үед мөрдөгдөж байсан Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журмыг баримтлах ёстой. Иймд уг журамд “дундаж цалин хөлсийг тодорхойлохдоо тухайн ажилтны сүүлийн 3 сарын дундаж цалин хөлсөөр тооцно” гэснийг баримталж амь хохирогчийн дундаж цалин хөлсийг тооцон, шүүхийн шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг 18 нас хүртэл хүүхэд тус бүрд сар тутам...  төгрөгийг Н-ээс гэм хор учруулсны төлбөрт тооцон гаргуулахаар шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулан шийдвэрлэсэн болно.

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/15825?daterange=2022-07-01%20-%202023-01-16&id=2&court_cat=2&bb=1

Тоймыг бэлтгэсэн: Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Х.Гэрэлмаа