ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2021 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 10-НЫ ӨДРӨӨС

14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. А.Ганбаатарын гомдолтой, Өмнөговь аймгийн Татварын хэлтсийн татварын Улсын байцаагчид холбогдох “2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 0174307 тоот шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах тухай” зөрчлийн хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийг 10-ны өдрийн 12 цаг 30 минутад хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Ч.Баярмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 16 цаг 00 минутад товлон зарлаж шийдвэрлэв.