ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН

ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2021 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРӨӨС

25-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. А.Ганбаатарын гомдолтой, Өмнөговь аймгийн Татварын хэлтсийн татварын Улсын байцаагчид холбогдох “2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 0174307 тоот шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах тухай” зөрчлийн хэргийн шүүх хуралдааныг 25-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Ч.Баярмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн өмгөөлөгч авах тухай хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14 цаг 00 минут хүртэл 14 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.