ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2021 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРӨӨС

25-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1.  Ц.Танхилсайханы нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 21-ний өдрийн 16 цаг 20 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

2.  Ц.Алтанцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 23-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

3. О.Сарангэрэлийн нэхэмжлэлтэй, “Хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч болон ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 23-ны өдрийн 10 цаг 15 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

4.  Н.Сувдаагийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 23-ны өдрийн 10 цаг 40 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

5Ц.Гүзээгийн нэхэмжлэлтэй, “Нөхөх олговорт 40.000.000 төгрөг олгуулах тухай” иргэний хэргийг 23-ны өдрийн 11 цаг 10 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Хэргийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

6. “Таван толгой” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Өмнөговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад холбогдох ““Таван толгой” ХК-ийн ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасныг тогтоолгож, гутаагдсан ажил хэргийн нэр хүндийг сэргээлгэх, мэдээ тараасан хэлбэр, хүрээнд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр няцаалт хийн уучлалт гуйхыг үүрэг болгуулах тухай” иргэний хэргийг 23-ны өдрийн 14 цаг 15 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн /бүрэлдэхүүнтэй /

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн өмгөөлөгчийн  хэргийн материалтай танилцах тухай хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл 5 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

7. Э.Шинэсарын нэхэмжлэлтэй, Б.Маргад-Эрдэнэд холбогдох “Хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 23-ны өдрийн 16 цаг 10 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

8.  Ш.Хандсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 23-ны өдрийн 17 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

9. О.Лхагвасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, “Өвлөх эрхийн хугацаа сэргээлгэх тухай” иргэний хэргийг 25-ны өдрийн 09 цаг 20 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

10. У.Одгэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Батсүхэд холбогдох “Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 25-ны өдрийн 10 цаг 13 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

11.  Ч.Буянтогтохын нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 25-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

12Б.Ариунбаярын нэхэмжлэлтэй, “Б.Баяржаргалыг сураггүй алга болсонд тооцох буюу нас барсан гэж зарлуулах тухай” иргэний хэргийг 25-ны өдрийн 11 цаг 55 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.