ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2021 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРӨӨС

20-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. Ц.Дэлгэрбуяны нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 16-ны өдрийн 15 цаг 55 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

2. Д.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй, “Ё.Уртнасанг эрэн сурвалжлуулах тухай” иргэний хэргийг 16-ны өдрийн 16 цаг 15 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

3. Ө.Номууны нэхэмжлэлтэй, Т.Батбилэгт холбогдох “Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 16-ны өдрийн 16 цаг 45 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

4. Ж.Болорцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, У.Одонцэцэг, Н.Насанбат нарт холбогдох “12.389.400 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 18-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

5. С.Батдоржийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 18-ны өдрийн 11 цаг 15 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

6. Ч.Сумъяагийн нэхэмжлэлтэй, Г.Чинзоригт холбогдох “Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 18-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож  шийдвэрлэв.