ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2021 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 23-НЫ ӨДРӨӨС

27-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. С.Алтаншагайгийн нэхэмжлэлтэй, Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт холбогдох “Терра экспресс” ХХК-ийн гаргасан 2020 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн үйлдсэн үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх актыг баталгаажуулсныг хүчингүй болгуулах тухай” захиргааны хэргийн шүүх хуралдааныг 23-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Ч.Баярмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.