ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2021 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРӨӨС 09 ДҮГЭЭР

САРЫН 03-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. Ц.Балжмаагийн нэхэмжлэлтэй, Ерөнхий боловсролын 3-р сургуульд холбогдох “Ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 30-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

2. З.Түмэнжаргалын нэхэмжлэлтэй, Х.Эрдэнэбатад холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Б.Отгонсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал: Гэрлэгчдэд эвлэрүүлэх арга хэмжээ авч, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 3 /гурав/ сарын хугацаагаар түдгэлзүүлж шийдвэрлэв.

3. Х.Үйтүмэнгийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

4. Ч.Цэндмаагийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 11 цаг 01 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

5. О.Банзрагчийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 11 цаг 32 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

6. Б.Пүрэвжавын нэхэмжлэлтэй, “Өвлөх эрхийн хугацаа сэргээлгэх тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 14 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

7.  Г.Аззаяагийн нэхэмжлэлтэй, Э.Хатанболдод холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 15 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

8. Н.Тогтохбаярын нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

9. П.Мөнхбатын нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 10 цаг 20 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

10. С.Цэрэнсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 10 цаг 40 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

11. М.Ганзоригийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

12. Ж.Энхтайвангийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 11 цаг 20 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

13. Э.Пүрэвсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Э.Батжаргалд холбогдох “Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

14. Г.Цэнгэлмаагийн нэхэмжлэлтэй, “Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоосныг хүчингүйд тооцуулах тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

15. “Төрийн банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Даваадоржид холбогдох “6.032.243 төгрөг 09 мөнгө гаргуулах тухай тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Хариуцагчийн гаргасан шүүх хуралдаанд өмгөөлөгчтэй оролцох хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл 7 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

16. Д.Алтантуяагийн нэхэмжлэлтэй, Д.Анхбаярт холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л.Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

17. Б.Будсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Э.Мөнх-Өлзийд холбогдох “Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 16 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

18. Б.Уранчимэгийн нэхэмжлэлтэй, А.Төрмөнхөд холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 03-ны өдрийн 16 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Л. Угтахбаяр

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.