Та Өмнөговь аймгийн шүүх ийн Шүүгчийн туслах  Болдбаатар овогтой Отгон-Эрдэнэ-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.