Та Өмнөговь аймгийн шүүх ийн Шүүгчийн туслах  Гандорж овогтой Бямбажав-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.