Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-03-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч нар сонгогдлоо

Монгол Улсын Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан Өмнөговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүд тус бүр шүүгчдийн зөвлөгөөнөө хийж,

Огноо: 2021-03-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн Тамгын газрын 2021 оны “Дотоодын сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Цахим шүүх хуралдааны бэлтгэл ажиллагаа болон тоног төхөөрөмжийн танилцуулга”, “Мэдээллийн аюулгүй байдал”, “Сэтгэл зүйн оношилгоо”, “Оролцоонд суурилсан харилцаа” зэрэг сэдэвт сург

Огноо: 2021-02-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“Олон нийтээс мэдээлэл авах тухай”

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 14 дүгээр тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж, нэр бүхий хуульчдыг бүртгээд байна.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?